DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs basın toplantısı… İstanbul 1 Mayıs’ında Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzü taleplerimizle, rengârenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, karanfillerimizle tek yürek olarak, en kitlesel ve en coşkulu biçimde Taksim’de kutlamak istiyoruz” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin genel başkanları, siyasi parti ve örgütler, demokratik kitle örgütlerinin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla, DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs çalışmaları ve programlarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, 1 Mayıs birlikte örgütleyen bileşenler adına, basın açıklamasını okudu. Cahit Sıtkı Tarancı’nın, “Memeleket isterim” şiiri ile başladığı açıkamasındaki satır başları şöyle:

“Bizim memleket dediğimiz, küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron ve yandaş sermaye için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memlekettir. Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin sorumluları ödesin. Bizim memleket dediğimiz, sermaye ve iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda, hukuksuz ve keyfi bir biçimde yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın yüzde 9”u insanca, özgürce, kardeşçe yaşasın. Bizim memleket dediğimiz, ülkenin birikimlerinin varlık fonu adı altında talan edildiği, işsizlik fonunun patronlara, bankalara peşkeş çekildiği, kıdem tazminatımıza bile göz konulduğu bir ülke değildir.”

‘1 Mayıs herhangi bir miting değildir’

1 Mayıs’ın ‘herhangi bir miting olmadığını’ vurgulayan Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için değil, tüm kentlerimiz için en doğal haktır.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş, ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir.”

“Biz 1 Mayıs 2019 bileşenleri olarak tüm yetkilileri akla, hukuka, tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul’a saygı duymaya davet ediyoruz.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzü taleplerimizle, rengârenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, karanfillerimizle tek yürek olarak, en kitlesel ve en coşkulu biçimde kutlamak istiyoruz.

Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız; bizler yaşamı var edenleriz; bizler bugün baskıcı ve akıldışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.

Emperyalist kapitalist sistemin, faşizmin ve her türden gericiliğin, savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olan bizleriz.

Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdattı yıkıp hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Evet; biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız! Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha göstereceğiz ki haramilerin saltanatına son verecek olan biziz!

Emeğin ve alınterinin baharını örgütleyecek olan mücadelemizle, işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın birliğinden gelen gücümüzle, dayanışma ruhumuzla; ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla, HAYDİ 1 MAYIS’A!”

1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama talebi

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu, bir gazetecinin “1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak için İstanbul Valiliği’ne başvurunuz oldu mu?” sorusu üzerine, 1 Mayıs’ı bir miting günü olarak değerlendirmediklerini, dolayısıyla Taksim Meydanı ile ilgili bir miting başvurusu yapmadıkların dile getirdi.

Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs’ı, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği ile bir görüşme yaparak, bu süreci yürütmek istiyoruz. Pazartesi günü İstanbul Valiliği’nden bir randevu talep ettik. Henüz randevu talebimize bir dönüş olmadı. İstanbul Valiliği ile görüşerek, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak üzere bu süreci devam ettireceğiz” dedi.

“Diğer konfederasyonlarla görüşmeniz oldu mu? Ortak 1 Mayıs kutlama düşünceniz var mı?” sorusuna karşılık Çerkezoğlu, “1 Mayıs’ı, mümkün olduğu kadar tüm konfederasyonların, işçi ve emek örgütlerinin ortak kutlaması bizim dileğimiz ancak diğer konfederasyonlar 1 Mayıs’ı merkezi olarak farklı kentlerde kutlayacaklarına dair açıklamalarını yaptılar. Ama biz yine de çağrımızı yapacağız” yanıtını verdi.