Albayrak sermayenin saldırı programını açıkladı: Kıdem tazminatı kaldırılacak, BES zorunlu olacak, çiftiçi kendi toprağında sermayeye köle olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sermaye örgütleriyle birlikte hazırladıklarını söylediği yeni reform paketini açıkladı. Pakette kıdem tazminatının gaspı, bankacılık sektörüne kıyaklar, kredi-borç ve icra-iflas tahsilinin hızlandırılması, vergi reformu, sosyal güvenlik reformu, yargı reformu ve sözleşmeli tarım yer aldı

Ekonomik krizin patlak vermesinin ardından açıkladığı Yeni Ekonomi Programı sadece haftalar içinde yerle bir olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin geçmesinin ardından bu defa bu defa “Yapısal Dönüşüm Adımları” adını verdikleri paketi açıkladı.

Sermaye gruplarının, odaların ve borsaların talepleri ve raporları çerçevesinde yeni adımları belirlediklerini söyleyerek söze başlayan Albayrak, bugün açıklayacakları adımların sadece bir “ilk aşama” olduğunun altını çizdi.

Albayrak, reformları ise şöyle sıraladı:

Kredi-borç tahsili ve icra-iflas süreçleri hızlanacak

 • Sermaye güçlendirme stratejisi kapsamında kamu bankalarına toplam 28 milyar lira Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilecek.
 • Kamu bankalarının sermaye yeterliliğini ve likiditesi artırılacak.
 • Özel bankaların ihtiyacı halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermaye artırmaları planlanacak.
 • Tahsili gecikmiş alacakların bankacılık sektörü için bir risk oluşturmasının önüne geçilecek.
 • Sorunlu krediler, bankaların ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek.
 • Borçların yeniden yapılandırılması ve icra-iflas işlemlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.
 • Konkordato ve kredi yapılandırmaları yeni yasal çerçeveyle ele alınacak.
 • İhracat ve üretim odaklı kredi arzı kapsamında kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvikini sağlayacak bir yapı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bünyesinde kurulacak.
 • Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

 Kıdem tazminatının gaspı

 • Bireysel Emeklilik Sigortası ve kıdem tazminatının yeniden yapılandırılması, tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES birbirine entegre edilecek.
 • 2020’den itibaren her yıl OKS artı gönüllü BES’te en az 100 milyar TL fon biriktirilecek. Beş yıl içinde milli gelirin %10’unu aşan bir toplam fon büyüklüğüne ulaşılacak.
 • Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu hayata geçirilecek. Milli Reasürans Şirketi’nin faaliyete başlayacak.

Sözleşmeli tarım, Sera AŞ, Hal Yasası

 • Tarımda bölge bazında arz talep planlanacak, sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.
 • Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak, kurumsal altyapı tesis edilecek.
 • Kooperatifçilik odaklı gıdada ulusal markalaşma sağlanacak.
 • Sera AŞ kurularak toplam sera üretiminin %25’i karşılanacak.
 • Hal Yasası ve gıda regülasyonuyla üretici ve kooperatiflerin hal içindeki payı artırılacak.

 Vergi reformu: Amaç geliri artırmak

 • Gelirleri daha da artırmak üzere vergi reformu yapılacak.
 • Beyanname yaygınlaştırılacak, gelire göre artan oranlarda vergilendirme yapılacak.
 • İstisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek.
 • Dolaylı vergiler azaltılacak, dolaysız vergiler artırılacak ve vergi tabana yayılacak.
 • Mükellef hakları için icra kurulu kurulacak.

Enflasyona yapısal önlemler, sosyal güvenlik reformu, yargı reformu

 • İhracat-üretim stratejik planlamada 7 stratejik sektör var: Enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv, bilişim.
 • Varlık Fonu stratejik sektörler yatırım planlaması yapacak.
 • Varlık Fonu, ülkenin lojistik bir üs haline getirilmesi için Lojistik Master Planı yapacak. Plan ile 4 yılda 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.
 • Gıda enflasyonunda yapısal önlemler alınacak, enflasyonda kalıcı düşüş olacak.
 • Sanayide yerlileştirme programıyla 300 ürün yerlileştirilecek.
 • Aile Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için yeni reform paketini bu yıl açıklayacak.
 • Adalet Bakanlığı, yargı reformu için stratejik belgesini güncelleyecek.